4.SINIF IŞIK VE SES ÜNİTESİ DEĞERELENDİRME TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi ışık için yanlış bir bilgidir?
A) Işık bir enerjidir.

B) Işık dalgalar halinde yayılır.
C) Işık çevremizi görmemizi sağlar. 

D) Işık enerjisi başka enerjilere çevrilebilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) mum B) ay C) yıldızlar D) güneş

3. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A) Şimşek B) ateş böceği C) yıldızlar D) ampul

4. “Işık yayarak çevresini aydınlatan her cisim ……………………. . “ tümcesi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir ifade olur?
A) ışık kaynağıdır B) doğal ışık kaynağıdır 
C) yapay ışık kaynağıdır D) sıcak ışık kaynağıdır

5. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi soğuk ışık kaynağıdır?
A) ampul B) mum C) güneş D) floresan

6. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi sıcak ışık kaynağını doğru tanımlar?
A) Işık yayarken ısıda yayarlar. 

B) Işık yaydıkları halde ısı yaymazlar.
C) Isı yaydıkları halde ışık yaymazlar. 

D) Işığı parlak olan kaynaklardır.

7. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi aydınlanma teknolojisinin gelişmesine en büyük katkıyı sağlamıştır?
A) Newton B) Thomas Edison C) Einstein D) Fleming

8. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan ışık kaynaklarından değildir?
A) gaz lambası B) ateş C) meşale D) neon lambalar

9. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı olmadığı halde çevresine ışık yayıyormuş gibi algılanan maddelerden biri değildir?
A) reflektör B) alüminyum folyo C) ayna D) gaz lambası

10. Işığın hesap makineleri vb. araçları çalıştırması bize hangi özelliğini gösterir?
A) Cisim olduğunu B) madde olduğunu 
C) enerji olduğunu D) somut olduğunu

11. Aşağıdakilerden hangisi ışık ışınlarının yayılma şeklini doğru olarak belirtmektedir?
A) doğrular halinde B) dairesel şekilde 
C) dalgalar halinde D) yatay halde

12. “ Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir. “
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir?
A) Kaplumbağaların yaşamlarını olumsuz etkilemesi 
B) Göçmen kuşların göç yollarını kaybetmelerine neden olması.
C) Gök cisimlerinin incelenmesini olumsuz etkilemesi
D) Sokakların daha güvenli hale gelmesi

13. Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesine önayak olan ilk icat aşağıdakilerden hangisidir?
A) ampul B) floresan C) meşale D) gaz lambası

14. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? 
A) Aydınlatma çok parlak veya loş olmamalıdır.
B) Işık doğrudan göze gelmemelidir.
C) Yazı yazarken veya kitap okurken ışık soldan gelmelidir.
D) İyi görebilmek için ışık direkt gözümüze gelmelidir. 

15. Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?
A) İnsan B) stetoskop C) rüzgâr D) hayvan 

16. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir?
A) su sesi B) rüzgâr sesi C) düdük sesi D) gök gürültüsü

17. Ses hangi ortamda en hızlı yayılır?
A) sıvılarda B) katılarda C) gazlarda D) boşlukta

18. Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?
A) titreşmesi B) ısınması C) soğuması D) hareket etmesi

19. Aşağıda sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ses bir enerjidir. 
B) Ses dalgalar halinde yayılır 
C) Ses doğrusal bir yolla yayılır.
D) Ses kaynağından uzaklaştıkça daha az duyulur.

20. Çevremizdeki bütün sesleri duyamayız. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
A) Çok şiddetli olması 

B) Ses kaynağının çok uzak olması
C) Sesin şiddetinin düşük olması 

D) Sesin kaynağından çıkan sesin ince olması